Wypowiedzenie umowy oc

Profesjonalna pomoc przy skutecznym wypowiedzeniu umowy OC

Gothaer

Jak wypowiedzieć umowę OC w Gothaer?

Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa z Gothaer:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC – PDF

2. Dostarcz dokument do Gothaer:

a) pocztą na adres:

Centrala Gothaer
02-675 Warszawa
ul. Wołoska 22 A

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) mailem na adres:

kontakt@gothaer.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

c) faksem na numer:

22 469 69 70

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu.

Ważne:

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do Gothaer najpóźniej przedostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Jeśli Gothaer otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.

 

Wypowiedzenie w przypadku zakupu/nabycia pojazdu ubezpieczonego w Gothaer:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC – PDF

Dołącz do niego kopię umowy kupna sprzedaży pojazdu.

2. Dostarcz dokumenty do Gothaer:

a) pocztą na adres:

Centrala Gothaer
02-675 Warszawa
ul. Wołoska 22 A

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) mailem na adres:

kontakt@gothaer.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

c) faksem na numer:

22 469 69 70

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu.

Ważne:

Jeśli kupiłeś/ nabyłeś pojazd masz 30 dni na podjęcie decyzji o kontynuacji ubezpieczenia OC pojazdu lub rezygnacji z tego ubezpieczenia.

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do Gothaer najpóźniej 30. dnia od daty sprzedaży pojazdu. Jeśli Gothaer otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.