Wypowiedzenie umowy oc

Profesjonalna pomoc przy skutecznym wypowiedzeniu umowy OC

UNIQA

Jak wypowiedzieć umowę OC w UNIQA?


Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa z UNIQA:
1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC – PDF

2. Dostarcz dokument do UNIQA:

a) pocztą na adres:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) faksem na numer:

(042) 63-77-430

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu.

c)  osobiście do placówki UNIQA, w której było zawierane ubezpieczenie.

Pamiętaj o potwierdzeniem odbioru (w tym celu najlepiej wydrukuj i wypełnij dwie kopie dokumentu. Jeden posłuży Tobie jako potwierdzenie złożenia wypowiedzenia w terminie w placówce UNIQA).

Sprawdź na mapie placówek UNIQA, gdzie możesz zanieść wypowiedzenie:

Mapa placówek UNIQA

Ważne:

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do UNIQA najpóźniej przedostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Jeśli UNIQA otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.

Wypowiedzenie w przypadku zakupu/nabycia pojazdu ubezpieczonego w UNIQA:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC – PDF

Dołącz do niego kopię umowy kupna sprzedaży pojazdu.

2. Dostarcz dokumenty do UNIQA:

a) pocztą na adres:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) faksem na numer:

(042) 63-77-430

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu.

c)  osobiście do placówki UNIQA, w której było zawierane ubezpieczenie.

Pamiętaj o potwierdzeniem odbioru (w tym celu najlepiej wydrukuj i wypełnij dwie kopie dokumentu. Jeden posłuży Tobie jako potwierdzenie złożenia wypowiedzenia w terminie w placówce UNIQA).

Sprawdź na mapie placówek UNIQA, gdzie możesz zanieść wypowiedzenie:

Mapa placówek UNIQA

Ważne:

Jeśli kupiłeś/ nabyłeś pojazd masz 30 dni na podjęcie decyzji o kontynuacji ubezpieczenia OC pojazdu lub rezygnacji z tego ubezpieczenia.

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do UNIQA najpóźniej 30. dnia od daty sprzedaży pojazdu. Jeśli UNIQA otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.