Wypowiedzenie umowy oc

Profesjonalna pomoc przy skutecznym wypowiedzeniu umowy OC

PZU

Jak wypowiedzieć umowę OC w PZU?

Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa z PZU:1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC - PDF

2. Dostarcz dokument do PZU:

a) pocztą na adres:

Contact Center Grupy PZU
ul. Postępu 18 a
02-676 Warszawa

lub na adres dowolnej placówki PZU. Mapę placówek znajdziesz tu:

Mapa placówek PZU SA

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) mailem na adres:

kontakt@pzu.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

c)  osobiście do placówki lub agenta PZU SA

Pamiętaj o potwierdzeniem odbioru (w tym celu najlepiej wydrukuj i wypełnij dwie kopie dokumentu. Jeden posłuży Tobie jako potwierdzenie złożenia wypowiedzenia w terminie w placówce lub u agenta PZU).

Sprawdź na mapie placówek PZU, gdzie możesz zanieść wypowiedzenie:

Mapa placówek PZU SA

d) faksem na numer:

22 4 102 102

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu.

Ważne:

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do PZU najpóźniej przedostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Jeśli PZU otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.

 

Wypowiedzenie w przypadku zakupu/nabycia pojazdu ubezpieczonego w PZU:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC - PDF

Dołącz do niego kopię umowy kupna sprzedaży pojazdu.

2. Dostarcz dokumenty do PZU:

a) pocztą na adres:

Contact Center Grupy PZU
ul. Postępu 18 a
02-676 Warszawa

lub na adres dowolnej placówki PZU. Mapę placówek znajdziesz tu:

Mapę placówek PZU SA

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) mailem na adres:

kontakt@pzu.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

c)  osobiście do placówki lub agenta PZU SA

Pamiętaj o potwierdzeniem odbioru (w tym celu najlepiej wydrukuj i wypełnij dwie kopie dokumentu. Jeden posłuży Tobie jako potwierdzenie złożenia wypowiedzenia w terminie w placówce lub u agenta PZU).

Sprawdź na mapie placówek PZU, gdzie możesz zanieść wypowiedzenie:

Mapa placówek PZU SA

d) faksem na numer:

22 4 102 102

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu.

Ważne:

Jeśli kupiłeś/ nabyłeś pojazd z ważnym ubezpieczeniem OC możesz w dowolnym momencie jego trwania  podjąć decyzję o rezygnacji z tego ubezpieczenia. W przypadku nabycia takiego pojazdu PZU ma prawo do ponownej kalkulacji składki.

Wypowiedzenie jest skuteczne z datą:

a) nadania listu

b) wysłania e-maila

c) dostarczenia wypowiedzenia do agenta lub placówki PZU

d) wysłania faksu.

Pamiętaj, żeby w tym momencie posiadać już inne ubezpieczenie OC dla swojego pojazdu.