Wypowiedzenie umowy oc

Profesjonalna pomoc przy skutecznym wypowiedzeniu umowy OC

mBank

Jak wypowiedzieć umowę OC w mBanku?

Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa z mBankiem:
1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC – PDF

2. Dostarcz dokument do mBanku:

a) pocztą na adres:

BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
ul. Ks. I. Skorupki 5
00-963 Warszawa

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) mailem na adres:

bok@breubezpieczenia.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

c) faksem na numer:

(22) 444 70 70

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu.

Ważne:

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do mBanku najpóźniej przedostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Jeśli mBank otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.

Wypowiedzenie w przypadku zakupu/nabycia pojazdu ubezpieczonego w mBanku:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC – PDF

Dołącz do niego kopię umowy kupna sprzedaży pojazdu.

2. Dostarcz dokumenty do mBanku:

a) pocztą na adres:

BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
ul. Ks. I. Skorupki 5
00-963 Warszawa

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) mailem na adres:

bok@breubezpieczenia.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

c) faksem na numer:

(22) 444 70 70

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu.

Ważne:

Jeśli kupiłeś/ nabyłeś pojazd masz 30 dni na podjęcie decyzji o kontynuacji ubezpieczenia OC pojazdu lub rezygnacji z tego ubezpieczenia.

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do mBanku najpóźniej 30. dnia od daty sprzedaży pojazdu. Jeśli mBank otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.