Wypowiedzenie umowy oc

Profesjonalna pomoc przy skutecznym wypowiedzeniu umowy OC

Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Direct)

Jak wypowiedzieć umowę OC w Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Direct)?Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa z Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Direct):

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC – PDF

2. Dostarcz dokument do Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Direct):

a) pocztą na adres:

Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce
ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) mailem na adres:

serwis@lu.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

c) faksem na numer:

(22) 589 90 90

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu.

Ważne:

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Direct) najpóźniej przedostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Jeśli Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Direct) otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.

Wypowiedzenie w przypadku zakupu/nabycia pojazdu ubezpieczonego w Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Direct):

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC – PDF

Dołącz do niego kopię umowy kupna sprzedaży pojazdu.

2. Dostarcz dokumenty do Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Direct):

a) pocztą na adres:

Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce
ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) mailem na adres:

serwis@lu.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

c) faksem na numer:

(22) 589 90 90

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu.

Ważne:

Jeśli kupiłeś/ nabyłeś pojazd masz 30 dni na podjęcie decyzji o kontynuacji ubezpieczenia OC pojazdu lub rezygnacji z tego ubezpieczenia.

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Direct) najpóźniej 30. dnia od daty sprzedaży pojazdu. Jeśli Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Direct) otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.