Wypowiedzenie umowy oc

Profesjonalna pomoc przy skutecznym wypowiedzeniu umowy OC

HDI

Jak wypowiedzieć umowę OC w HDI Asekuracja?

Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa z HDI:
1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC – PDF

2. Dostarcz dokument do HDI:

a) pocztą na adres:

HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
al. Jerozolimskie 133A
02-304 Warszawa

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b)  osobiście do najbliższej placówki terenowej HDI.

Pamiętaj o potwierdzeniem odbioru (w tym celu najlepiej wydrukuj i wypełnij dwie kopie dokumentu. Jeden posłuży Tobie jako potwierdzenie złożenia wypowiedzenia w terminie w jednostce terenowej HDI).

Sprawdź na mapie jednostek terenowych HDI, gdzie możesz zanieść wypowiedzenie:

Mapa placówek HDI

Ważne:

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do HDI najpóźniej przedostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Jeśli HDI otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.

Wypowiedzenie w przypadku zakupu/nabycia pojazdu ubezpieczonego w HDI:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC – PDF

Dołącz do niego kopię umowy kupna sprzedaży pojazdu.

2. Dostarcz dokumenty do HDI:

a) pocztą na adres:

HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
al. Jerozolimskie 133A
02-304 Warszawa

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b)  osobiście do najbliższej placówki terenowej HDI.

Pamiętaj o potwierdzeniem odbioru (w tym celu najlepiej wydrukuj i wypełnij dwie kopie dokumentu. Jeden posłuży Tobie jako potwierdzenie złożenia wypowiedzenia w terminie w jednostce terenowej HDI).

Sprawdź na mapie jednostek terenowych HDI, gdzie możesz zanieść wypowiedzenie:

Mapa placówek HDI

Ważne:

Jeśli kupiłeś/ nabyłeś pojazd masz 30 dni na podjęcie decyzji o kontynuacji ubezpieczenia OC pojazdu lub rezygnacji z tego ubezpieczenia.

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do HDI najpóźniej 30. dnia od daty sprzedaży pojazdu. Jeśli HDI otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.