Wypowiedzenie umowy oc

Profesjonalna pomoc przy skutecznym wypowiedzeniu umowy OC

Ergo Hestia

Jak wypowiedzieć umowę OC w Ergo Hestii?

Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa z Ergo Hestią:
1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC – PDF

2. Dostarcz dokument do Ergo Hestii:

a) pocztą na adres:

STU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) mailem na adres:

poczta@ergohestia.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu. W przypadku wysłania maila z wypowiedzeniem umowy OC, niezbędne jest dostarczenie oryginału rezygnacji na adres pocztowy.

c) faksem na numer:

58 555 60 01

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu. W przypadku wysłania faksem wypowiedzenia OC, niezbędne jest dostarczenie oryginału rezygnacji na adres pocztowy.

Ważne:

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do Ergo Hestii najpóźniej przedostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Jeśli Ergo Hestia otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.

Wypowiedzenie w przypadku zakupu/nabycia pojazdu ubezpieczonego w Ergo Hestii:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC – PDF

Dołącz do niego kopię umowy kupna sprzedaży pojazdu.

2. Dostarcz dokumenty do Ergo Hestii:

a) pocztą na adres:

STU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) mailem na adres:

poczta@ergohestia.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu. W przypadku wysłania maila wypowiedzenia OC, niezbędne jest dostarczenie oryginału rezygnacji na adres pocztowy.

c) faksem na numer:

58 555 60 01

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu. W przypadku wysłania faksem wypowiedzenia OC, niezbędne jest dostarczenie oryginału rezygnacji na adres pocztowy

Ważne:

Jeśli kupiłeś/ nabyłeś pojazd masz 30 dni na podjęcie decyzji o kontynuacji ubezpieczenia OC pojazdu lub rezygnacji z tego ubezpieczenia.

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do Ergo Hestii najpóźniej 30. dnia od daty sprzedaży pojazdu. Jeśli Ergo Hestia otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.