Wypowiedzenie umowy oc

Profesjonalna pomoc przy skutecznym wypowiedzeniu umowy OC

AXA

Jak wypowiedzieć umowę OC w AXA?

Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa z AXA:
1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC – PDF

2. Dostarcz dokument do AXA:

a) pocztą na adres:

AVANSSUR S.A.
Oddział w Polsce
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

Ważne:

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do AXA najpóźniej przedostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Jeśli AXA otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.

Wypowiedzenie w przypadku zakupu/nabycia pojazdu ubezpieczonego w AXA:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC – PDF

2. Dostarcz dokument do AXA:

a) pocztą na adres:

AVANSSUR S.A.
Oddział w Polsce
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

Ważne:

Jeśli kupiłeś/ nabyłeś pojazd masz 30 dni na podjęcie decyzji o kontynuacji ubezpieczenia OC pojazdu lub rezygnacji z tego ubezpieczenia.

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do AXA najpóźniej 30. dnia od daty sprzedaży pojazdu. Jeśli AXA otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.