Wypowiedzenie umowy oc

Profesjonalna pomoc przy skutecznym wypowiedzeniu umowy OC

Allianz

Jak wypowiedzieć umowę OC w Allianz?


Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa z Allianz:1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC – PDF

We wniosku zaznacz opcję: „z końcem okresu ubezpieczenia (Art. 28.1. ww. ustawy)”.

2. Dostarcz dokument do Allianz:

a) pocztą na adres:

Allianz Polska Centrum Obsługi Klienta
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) osobiście w najbliższej jednostce Allianz Polska za potwierdzeniem odbioru (w tym celu najlepiej wydrukuj i wypełnij dwie kopie dokumentu. Jeden posłuży Tobie jako potwierdzenie złożenia wypowiedzenia w terminie w placówce Allianz).

Sprawdź na mapie oddziałów i agencji Allianz, gdzie możesz zanieść wypowiedzenie:

Mapa oddziałów i agencji Allianz

Ważne:

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do Allianz najpóźniej przedostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Jeśli Allianz otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.

Wypowiedzenie w przypadku zakupu/nabycia pojazdu ubezpieczonego w Allianz:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC – PDF

We wniosku zaznacz opcję: „30 dni po nabyciu pojazdu (Art. 31.1. ww. ustawy)”.

2. Dostarcz dokument do Allianz:

a) pocztą na adres:

Allianz Polska Centrum Obsługi Klienta
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) osobiście w najbliższej jednostce Allianz Polska za potwierdzeniem odbioru (w tym celu najlepiej wydrukuj i wypełnij dwie kopie dokumentu. Jeden posłuży Tobie jako potwierdzenie złożenia wypowiedzenia w terminie w placówce Allianz).

Sprawdź na mapie oddziałów i agencji Allianz, gdzie możesz zanieść wypowiedzenie:

Mapa oddziałów i agencji Allianz

Ważne:

Jeśli kupiłeś/ nabyłeś pojazd masz 30 dni na podjęcie decyzji o kontynuacji ubezpieczenia OC pojazdu lub rezygnacji z tego ubezpieczenia.

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do Allianz najpóźniej 30. dnia od daty sprzedaży pojazdu. Jeśli Allianz otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.