Wypowiedzenie umowy oc

Profesjonalna pomoc przy skutecznym wypowiedzeniu umowy OC

Koniec problemu podwójnego OC

11 lutego 2012 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące wypowiadania umów OC. Dzięki zmianom w ustawie skończą się problemy w podwójnym OC. Nowelizacja ustawy wprowadzi szereg zmian ważnych dla każdego kierowcy.

Zgodnie z nowymi przepisami:

  • Umowę ubezpieczenia OC, która przedłużyła się automatycznie, będzie można wypowiedzieć w dowolnym momencie, pod warunkiem zawarcia umowy z innym ubezpieczycielem.
  • W przypadku sprzedaży samochodu i nie wypowiedzenia polisy ubezpieczeniowej przez dotychczasowego lub nowego właściciela będzie ona ważna do końca okresu, na jaki została zawarta, nie przedłuży się na kolejny rok.
  • W przypadku wysyłania wypowiedzenia umowy OC do ubezpieczyciela, o jego skuteczności będzie decydowała data stempla pocztowego a nie jak dotychczas data wpłynięcia do ubezpieczyciela. Jeżeli wypowiedzenie zostanie wysłane za pośrednictwem operatora niepublicznego – w dalszym ciągu liczyć się będzie data wpłynięcia do ubezpieczyciela.
  • Określone zostały także nowe metody obliczania zwrotu składki ubezpieczeniowej OC. Będzie on obowiązywał za każdy dzień niewykorzystanej ochrony, a nie jak to było dotychczas, za każdy pełny miesiąc.

, , ,

Comments are currently closed.